На головну сторінку  На головну сторінку
Написати
лист  Написати лист
 Добавить в избранное

Тваринний свiт

Фауна та тваринне населення.
Тваринний світ давньої України був багатим. Історичні джерела дають можливість скласти загальне уявлення про тваринний світ в Україні. Литовський мандрівник сер. XIX ст. М.Литвинов згадує про зубрів, диких коней, кабанів, кіз і оленів.
Є також свідчення Г. Боплана про існування у Дикому Полі байбаків, перепілок, сугаків. poloz
“… Из рыб в реках, озерах и лиманах вольностей запорожских казаков известны были: белуга, иногда до трех сажен длины (тобто до 6,4м); осетри, севрюга, стерлядь, сомы, сазаны, иначе коропы, судаки или сула, окуни, щука, тарань, скумбрия, вырезуб, рыбец, бычки, камбала, иначе полурыбица, язи, чилики, марена, лещи, сельди, белизна, сабли, плотва, караси, раки и проч.” (Д.І. Яворницький, 1990).
Ще в XVII ст. в районі дніпровських порогів і на Поділлі було багато сайгаків. Про численні табуни тарпанів відомо з військових джерел XVIIIст. Але вже 1879р. загинув останній вільний тарпан.
Д.І. Яворницький говорить про багатство пташиного світу: “Из птиц в степях вольностей запорожских казаков водились: бабы-птицы (тобто пелікан), лебеди, гуси, утки, дрохвы, стрепеты, колпицы, бакланы, журавли, аисты, цапли, тетерева, куропатки, коростели, скворцы, голуби, орлы, соколы, ястреба, чайки, соловьи, стрижи, галки, сороки, вороны, чижи, щеглы, кулики, жаворонки, подорожники и другие более простые птицы…”
“Из насекомых были в степах вольностей запорожских казаков: пчёлы, особенно много разводимые казаками, сверчки, муравьи, тараканы, пауки и другие, из пресмыкающихся – гадюки, ужи, желтопузики, т.е. желтобрюхи и проч…” (Д.І. Яворницький,1990). Час від часу було багато сарани.
Детальні данні про тваринний світ острова Хортиця були одержані під час досліджень, які проводилися науковими співробітниками відділу охорони природи Національного заповідника "Хортиця" з 1974 р.
 Було встановлено, що на території о. Хортиця мешкають понад 670 видів безхребетних тварин, які відносяться до 145 родин та 55 рядів.
 Фауна хребетних тварин достатньо різноманітна. Зараз на острові Хортиця відмічено 6 видів земноводних:
1. Тритон звичайний    (Triturus vulgaris L).
2. Джерелянка червоночерева  (Bombina bombina L).
3. Часничниця звичайна  (Pelobates fuscus Laur).
4. Ропуха зелена    (Bufo viridis Laur).
5. Квакша звичайна, рахкавка  (Hyla arborea L.).
6. Жаба озерна    (Rana ridibunda Pall).
та 7 видів плазунів:
1. Европейська болотяна черепаха  (Emys orbicularis L).
2. Ящірка різнокольорова,   (Erеmias arguta Pall).
    піщана ящірка звичайна
3. Ящірка зелена    (Lacerta viridis Laur).
4. Ящірка прудка    (Lacerta agilis L).
5. Вуж водяний    (Natrix tessellata Laur).
6. Вуж звичайний    (Natrix natrix L).
7. Полоз жовточеревий   (Coluber jugularis Gmelin).
Ссавці представлені 20 видами, серед яких зустрічаються маленькі тварини, але є і великі - дика свиня або кабан, козуля європейська, а також лисиця, заєць сірий.
 В цілому - фауна острова Хортиця дуже цікава, бо вона має острівний характер. З одного боку, завдяки наявності багатьох різноманітних природних комплексів, є умови існування тварин різних екологічних груп. З другого боку, ця територія оточена водою, в значній мірі відчуває господарський вплив людини та великі рекреаційні навантаження.
На головну сторінку На початок сторінки
copyrights © 2006 www.hortica.org.ua