На головну сторінку  На головну сторінку
Написати
лист  Написати лист
 Добавить в избранное

Рiдкiснi види

Фауна острову дуже різноманітна. На Хортиці зареєстровано: 291 вид хребетних тварин,
що відносяться до п'яти класів: svan
 • 211 птахів, але це не тільки ті птахи, які постійно мешкають на острові, а також види, 
  що зустічаються на прольоті та зимуючі види - 33 червонокнижні.
 • 1. Біла чапля велика    (Egretta alba L).
  2. Біла чапля мала   (Egretta garzetta L).
  3. Жовта чапля, чепура   (Ardеola ralloides Scop.).
  4. Лелека чорний    (Ciconia nigra L).
  5. Лебідь-шипун    (Cygnus olor Gm).
  6. Лебідь-клікун    (Cygnus cygnus L).
  7. Гоголь     (Bucephala clangula L).
  8. Скопа     (Pandion haliaetus L).
  9. Шуліка рудий    (Milvus milvus L).
  10. Орлан-білохвіст    (Haliaeetus albicilla L).
  11. Орлан-довгохвіст   (Haliaeetus leucoryphus Pall).
  12. Лунь степовий   (Circus macrourus Gm.).
  13. Лунь польовий   (Circus cuaneus L).
  14. Підорлик великий   (Aquila clanga Pall.).
  15. Підорлик малий   (Aquila pomarina Ch. L. Brehm.).
  16. Балобан     (Falco cherrug I.E. Gray).
  17. Сапсан     (Falco peregrinus Tunst).
  18. Журавель сірий   (Grus grus L.).
  19. Реготун чорноголовий  (Larus ichtyaetus Pall.).
  20. Білощокий крячок   (Chlidonias hybrida Pall.).
  21. Ходуличник    (Himantopus himantopus L.).
  22. Поручайник    (Tringa stagnatilis Bechst.).
  23. Сірий сорокопуд   (Lanius excubitor L.).
  24. Осоїд      (Pernis apivorus L.).
  25. Вівсянка чорноголова  (Emberiza melanocephala Scop.).
  26. Лежень або авдотка   (Burhinus oedicnemus L.).
  27. Орел-карлик    (Hieraaetus pennatus Gm.).
  28. Кулик-сорока    (Haematopus ostralegus L.).
  29. Сип білоголовий   (Gyps fulvus Habl.).
  30. Казарка червоновола  (Rufibrenta ruficollis Pall.).
  31. Крохаль довгоносий   (Mergus serrator L.).
  32. Чернь білоока    (Aythya nyroca Guld.).
  33. Корольок червоноголовий  (Regulus ignicapillus Temm.).
 • 7 видів плазунів - 1 червонокнижний:
  • Полоз жовточеревий (Coluber jugularis Gmelin).
 • Серед 20 видів ссавців - 1 червонокнижний:
  • Тхір степовий або світлий (Mustela (Putorius) eversmanni)
 • Серед 6 видів земноводних та 47 видів риб червонокнижні види не виявлені.
Було встановлено, що на території о. Хортиця мешкають понад 670 видів безхребетних тварин, які відносяться до 145 родин та 55 рядів.
 • Серед безхребетних 34 вида занесено до Червоної книги України:
  1. Дибка степова     (Saga pedo Pall).
  2. Красотіл пахучий    (Calosoma sycophanta L).
  3. Жужелиця угорська    (Carabus hungaricus Fabг.).
  4. Жук-олень, рогач звичайний  (Lucanus cervus L).
  5. Вусач великий дубовий   (Cerambyx cerdo L).
  6. Бражник Мертва голова   (Acherontia atropos L).
  7. Бражник дубовий    (Marumba quercus Denis et
  Schiff).
  8. Бражник-Прозерпіна    (Proserpinus proserpina Pall).
  9. Стрічкарка блакитна    (Catocala fraxini Z).
  10. Ведмедиця Гера, ведмедиця
  чотирикрапкова     (Callimorpha quadripunctaria
   Poda).
  11. Подалірій     (Iphiclides podalirius L).
  12. Махаон      (Papilio machaon L).
  13. Парусник-поліксена   (Zerynthia polyxena Denis et
  Schiff).
  14. Сколія степова    (Scolia hirta Schrenck).
  15. Сколія-гігант     (Scolia maculata Drury).
  16. Бражник скабіозовий   (Hemaris tityus L).
        бражник-джмелевидка,
        хоботник джмелевидний.
  17. Вусач мускусний    (Aromia moschata L).
  18. Богомол (Ірис) плямистокрилий (Iris polystictica Fischer de
  Waldheim).
  19. Стрічкарка велика червона  (Catocala dilecta).
  20. Стрічкарка орденська малинова, (Catocala sponsa L).
         стрічкарка малинова
  21. Стрічкарка тополева   (Catocala elocata Esp.).
  22. Вусач земляний хрестоносець  (Dorcadion equestre L).
  23. Синявець Мелеагра    (Polyommatus daphnis Denis et Schiff).
  24. Синявець Ногеля, томарес   (Tomares nogelii Herrich-Ногеля Schaffer).
  25. Ксилокопа звичайна   (Xylocopa valga Gerst).
        бджола-тесляр звичайний
  26. Красуня-діва     (Calopteryx virgo L).
  27. Дозорець-імператор   (Anax imperator Leach.).
  28. Мегахіла округла,                 (Megachile rotundata Fabr.).
        бджола лісторіз люцерновий  
  29. Джміль моховий                      (Bombus muscorum Fabr.).
  30. Джміль пластинчастозубий   (Bombus serrisquama F. Morawitz).
  31. Джміль незвичайний      (Bombus paradoxus Dalla Torre).
  32. Джміль глинистий      (Bombus argillaceus Scopoli).
  33. Джміль потертий (лезус)   (Bombus laesus F.Morawitz).
  34. Мухоловка звичайна,  (Scutigera coleptrata L).
        скутигера звичайна
На території заповідника зареєстровано 28 видів вищіх рослин, занесених до Червоної книги України, а також 11 видів судиннних рослин, занесених до Європейського червоного списку. Взагалі, стан рідкісних видів рослин незадовільний з причини великої антропогенної навантаженості (пожеж, сінокошення, витоптування, несталого добового гідрологічного режиму Дніпра та інш.). Стан популяцій деяких рідкісних видів рослин можна відмітити як задовільний. У водоймах заплавневої частини острову зустрічаються: сальвінія плаваюча, водяний горіх дніпровський, латаття біле. У заплавних лісах та луках південної частини острову зустрічаються також кропива київська, жовтозілля дніпровське, козельці дніпровські, щавель український, гоніолімон злаколистий. З причини пірогенної та рекреаційної дігресії біотопів, сбору рекреантами, відбувається скорочення чисельності таких рідкісних видів, як тюльпан дібровний та тюльпан гранітний, сон чорніючий, брандушка різнокольорова, рябчик руський, чебрець дніпровський, ковили та багато інших.
 • Список рідкісних судинних рослин Національного заповідника "Хортиця"
  1. Вудсія альпійська (Woodsia alpina) – ЧкУ;
  2. Сальвінія плаваюча (Salvinia natans) – ЧкУ;
  3. Тис негній-дерево (Taxus bassata) – ЧкУ;
  4. Кушир донський (Ceratophyllum tanaitikum) – Єчс;
  5. Сон чорніючий (Pulsattilla nigricans) – ЧкУ;
  6. Рутвиця смердюча (Thalictrum foetidum) – ЧкУ;
  7. Мачок жовтий (Glaucium flavum) – ЧкУ;
  8. Кропива київська (Urtica kiaviensis) – Єчс;
  9. Береза дніпровська (Betula Boristhenica) – ЧкУ;
  10. Щавель український (Rumex ucrainicus) – Єчс;
  11. Роговик Шмальгаузена (Cerastium schmalhausenii) – Єчс;
  12. Гоніолімон злаколистий (Goniolimon graminifolium) – Єчс;
  13. Півонія вузьколиста (Paenia tenuifolia) – ЧкУ;
  14. Фіалка Лавренка (Viola lavrenkoana) – Єчс;
  15. Бурачок савранський (Alyssum savranicum) – Єчс;
  16. Тамарикс стрункий (Tamarix  gracilis) – ЧкУ;
  17. Астрагал шерстистоквітковий (Astragalus dasyanthus)– ЧкУ;
  18. Бузок угорський (Syringa josikaеa) – ЧкУ;
  19. Цимбохазма дніпровська (Сymbochasma borysthenica)–ЧкУ;
  20. Чебрець дніпровський (Туmus borysthenicus) – Єчс;
  21. Жовтозілля дніпровське (Serecio borysthenicus) – Єчс;
  22. Волошка короткоголова (Сentaurea breviceps) – ЧкУ;
  23. Волошка крупнопридаткова (Centaurea appedicata) – Єчс;
  24. Козелці дніпровські (Tragopogon borysthenicus) – Єчс;
  25. Брандушка різнокольорова (Bulbocodium versicolor) – ЧкУ;
  26. Тюльпан дібровний (Tulipa querutorum) – ЧкУ;
  27. Тюльпан гранітний (Tulipa granitiola) – ЧкУ;
  28. Тюльпан змієлистий (Tulipa ophiophylla) – ЧкУ;
  29. Рябчик руський (Fritillaria ruthenica) – ЧкУ;
  30. Цибуля ведмежа (Allium ursinum) – ЧкУ;
  31. Шафран сітчастий (Crocus reticulatus) – ЧкУ;
  32. Зозулинець шоломоносний (Orchis militaris) – ЧкУ;
  33. Зозулинець салеповий (Orchis morio) – ЧкУ;
  34.Зозулинець обпалений (Orchis ustulata) – ЧкУ;
  35.Ковила волосиста (Stipa capillata) – ЧкУ;
  36.Ковила пірчаста (Stipa pennata) – ЧкУ;
  37.Ковила дніпровська (Stipa borysthenica) – ЧкУ;
  38.Ковила Лессінга (Stipa lessingiana) – ЧкУ;
  39.Ковила опушенолиста (Stipa dasyphilla) – ЧкУ.
 • До Зеленої книги України занесені десять формацій рослин: 1. Сосни кримської (Палласа); 2. Мигдалю низького; 3. Ковили волосистої; 4. Ковили найкрасивішої; 5. Ковили пірчастої; 6. Сальвінії плаваючої; 7. Латаття білого; 8. Глечиків жовтих; 9. Група асоціацій звичайнодубових лісів скумпієвих; 10. Група асоціацій звичайнодубових лісів татарськокленових.
В заповіднику ростуть 105 видів ендемічних рослин (з них – 16 дніпровських видів). В теперішній час, згідно концепції розвитку, на території Національного заповідника “Хортиця” здійснюються заходи по відтворенню історичного ландшафту доби запорозького козацтва (кінець XVII – початок XVIII ст.) по трьох напрямках: відновлення лісів, степу та тваринного світу. Перелік скорочень: ЧкУ – Червона книга України; Єчс – Європейський червоний список.
На головну сторінку На початок сторінки
copyrights © 2006 www.hortica.org.ua