На головну сторінку  На головну сторінку
Написати
лист  Написати лист
 Добавить в избранное

Наукова дiяльнiсть

Науково-дослідна робота в Національному заповіднику “Хортиця”
здійснюється відповідно до статутних положень, Концепції та
Генерального плану розвитку заповідника і річного плану
економічного і соціального розвитку, який розробляється
заповідником самостійно в установлених порядку і термінах, та
індивідуальних планів науково-дослідної роботи, які
затверджуються Генеральним директором заповідника.
Науково-дослідна робота Національного заповідника «Хортиця»
носить прикладний характер та передбачає розробку комплексу
заходів по організації, забезпеченню та визначенню оптимальних
форм наукових досліджень з наступних напрямків:
- Охорона пам’яток культури та археології,
- Природничі дослідження,
- Музейно-експозиційна діяльність,
- Історія та спеціальні історичні дисципліни,
- Фондова діяльність,
- науковий архів та бібліотека
Форми науково-дослідної роботи:
-       науково-пошукові експедиції з метою систематичного
збору реліктовим речей, що за своїми формами та пластичним
вирішенням тяжіють до предметів побуту та ремесел козацької
доби, які будуть розкривати ту чи іншу тему в майбутній
експозиції Музею історії запорозького козацтва;
-       розробка перспективних планів створення експозиції та
виставок;
-       розробка тематичних структур та тематико-експозиційних
планів, відбір та систематизація експозиційних матеріалів;
-       наукове дослідження, облік, класифікація, здійснення
контролю за станом пам’яток, паспортизація пам’яток історії та
культури;
-       проведення реставрації, консервації та музеєфікації
пам’яток історії та культури;
-       наукові відрядження для виявлення науково-довідкових
матеріалів, які зберігаються в архівах, музеях, бібліотеках
України, тощо;
-       науковий опис окремих предметів, колекцій,
історіографічних та бібліографічних матеріалів;
-       написання наукових статей, монографій, участь у
наукових конференціях.
-       розробка науково-допоміжних матеріалів (схем, карт,
макетів, тощо);
-       інвентаризація флори та фауни;
-       складання наукового гербарію, зоологічних колекцій;
інтродукція рідкісних та зникаючих видів рослин на о. Хортиця.
На головну сторінку На початок сторінки
copyrights © 2006 www.hortica.org.ua