На головну сторінку  На головну сторінку
Написати
лист  Написати лист
 Добавить в избранное

Науковий архiв

В Національму заповіднику “Хортиця” існує науково-допоміжний підрозділ – науковий архів, який забезпечує прийом та зберігання, облік документів, що створюються в процесі наукової роботи заповідника і мають наукове та практичне значення.
В науковому архіві зберігаються:
- науково-проектна документація;
- науково-звітна документація;
- проектно-кошторисна документація;
- нормативні документи (накази, інструкції, розпорядження);
- статті, лекції, наукові розробки співробітників заповідника;
- документи щодо історії створення Музея історії запорозького козацтва;
- протоколи засідань науково-методичних рад, фондо-закупівельної комісії та реставраційної ради;
- науково-довідковий апарат, що розкриває склад та зміст документальних матеріалів архіву (опис, історичні довідки).
Проводиться видача архівних документів в встановленому порядку співробітникам заповідника. Разом з бухгалтерією проводиться підготовка документів для здачі в архів та на списання документів тимчасового зберігання, складається номенклатура справ та описи справ.
Архів забезпечує збереження, облік, наукове та практичне використання документальних матеріалів
На головну сторінку На початок сторінки
copyrights © 2006 www.hortica.org.ua