На головну сторінку  На головну сторінку
Написати
лист  Написати лист
 Добавить в избранное

Наукова бiблiотека

Наукова бібліотека є структурною одиницею Національного заповідника “Хортиця”, яка комплектується згідно профілю та тематичної структури наукової та просвітницької діяльності заповідника по напрямкам:
- енциклопедії та словарі;
- природничі науки;
- суспільні та гуманітарні науки:
а) історія та допоміжні історичні дисципліни;
б) археологія;
в) етнографія;
г) мистецтво та ін.
В біліотеці налічується біля 10000 примірників книг та більшість з них була закуплена до початку 90-х років XX ст. В бібліотеці також є література, яка була надрукована в XIX – поч. XX ст. Вона дозволяє розглянути та вивчити наукові проблеми та суперечливі питання майже з їх витоків.
Періодичні видання, які відповідають науковому профілю бібліотеки.
Основними напрямами діяльності бібліотеки є:
- складання алфавітного, систематичного та предметного каталогів;
- облік бібліотечного фонду, списання непрофільної, застарілої літератури;
- бібліотечна обробка та систематизація всіх видів літератури;
- поповнення книжкового фонду, придбання періодичної літератури згідно встановленого порядку;
- організація деференційованого обслугування читачів, надання їм для користування книг та інших видів видань зі своїх фондів;
- підбір та систематизація газетно-журнальних матеріалів з питань історії, музеєзнавста, заповідної справи;
- організація заказів літератури по міжбібліотечному абонименту та співпраця з бібліотеками м.Запоріжжя.
На головну сторінку На початок сторінки
copyrights © 2006 www.hortica.org.ua